มอเตอร์ขับเคลื่อนระบบ

มอเตอร์ขับเคลื่อนระบบ

มอเตอร์ขับเคลื่อนระบบ

มอเตอร์ขับเคลื่อน

  • ใช้สำหรับขับเคลื่อนสายพานลำเลียงมูลไก่
  • สั่งการทำงานด้วยตู้ควบคุมระบบอัตโนมัติ