ระบบลำเลียงไข่

ตู้ลิฟท์ไข่

ตู้ลิฟท์ไข่

ตู้ลิฟท์ไข่

  • สามารถติดตั้งและทำงานร่วมกับระบบกรงอัตโนมัติ
  • ใช้สำหรับรวบรวมไข่จากกรงแต่ละชั้นสู่สายพานลำเลียงไข่

สายพานลำเลียงไข่

สายพานลำเลียงไข่

ตู้ลิฟท์ไข่

  • ใช้สำหรับลำเลียงไข่ไปยังเครื่องคัดไข่
  • สามารถลำเลียงไข่ 50,000 หรือ 80,000 ฟอง/ชม.

เครื่องคัดไข่

เครื่องคัดไข่

เครื่องคัดไข่

  • คัดแยกขนาดไข่และบรรจุลงแผงอย่างแม่นยำ
  • ลดแรงงานคนและเพิ่มประสิทธิภาพในคัดแยกไข่
  • ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง มีความทนทาน