มอเตอร์ขับเคลื่อนระบบ

มอเตอร์ขับเคลื่อน

มอเตอร์ขับเคลื่อน

มอเตอร์ขับเคลื่อน

  • ใช้สำหรับขับเคลื่อนออเกอร์ลำเลียงอาหาร
  • สั่งการทำงานด้วยตู้ควบคุมระบบอัตโนมัติ

มอเตอร์ขับเคลื่อน

มอเตอร์ขับเคลื่อน

มอเตอร์ขับเคลื่อน

  • ใช้สำหรับขับเคลื่อนพัดลม
  • สั่งการทำงานด้วยตู้ควบคุมระบบอัตโนมัติ