ระบบควบคุม

ตู้ควบคุมระบบ

ตู้ควบคุมระบบ

ตู้ควบคุมระบบ

  • ควบคุมระบบการให้อาหาร
  • ควบคุมระบบแสงสว่างภายในโรงเรือน
  • ควบคุมระบบระบายอากาศและความชื้นภายในโรงเรือน