ระบบทำความร้อน

เครื่องกกทำความร้อนระบบแก๊ส

เครื่องกกทำความร้อนระบบแก๊ส

เครื่องกกทำความร้อนระบบแก๊ส

  • การทำงานเปิดปิดอัตโนมัติ
  • วัสดุผลิตจากโลหะกัลป์วาไนซ์ ป้องกันการเกิดสนิม
  • กกลูกไก่ได้ 10,000 - 15,000 ตัว

เครื่องกกทำความร้อนระบบหลอดอินฟาเรด

เครื่องกกทำความร้อนระบบหลอดอินฟาเรด

เครื่องกกทำความร้อนแบบหลอดอินฟาเรด

  • ดูแลรักษาง่าย ผลิตจากสแตนเลส แข็งแรงทนทาน
  • สามารถใช้งานรุ่วมกับชุดควบคุมอุณหภูมิ
  • กกลูกไก่ได้ 2,000 - 2,500 ตัว