ระบบน้ำ

ตัวกรองน้ำ

ตัวกรองน้ำ

ตัวกรองน้ำ

 • ช่วยป้องกันไม่ให้มีสิ่งเจือปนเข้าไปอุดตันหัวนิปเปิ้ล
 • มีระบบป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ำ

มิเตอร์น้ำ

มิเตอร์น้ำ

มิเตอร์น้ำ

 • วัดปริมาณการใช้น้ำ
 • แสดงค่าผ่านหน้าปัดอิเล็คทรอนิค

เครื่องผสมยาอัตโนมัติ

เครื่องผสมยาอัตโนมัติ

เครื่องผสมยาอัตโนมัติ

 • รองรับการผสมให้ยาไก่ผ่านระบบน้ำ

บอลแทงค์

บอลแทงค์

บอลแทงค์

 • อุปกรณ์ช่วยควบคุมแรงดันน้ำในท่อนิปเปิ้ล
 • ใช้งานง่าย ควบคุมแรงดันคงที่และสม่ำเสมอ

เรกกูเลเตอร์

เรกกูเลเตอร์

เรกกูเลเตอร์

 • อุปกรณ์ช่วยควบคุมแรงดันน้ำในท่อนิปเปิ้ล
 • ใช้งานง่าย ควบคุมแรงดันในน้ำท่อนิปเปิ้ล

หัวนิปเปิ้ล

หัวนิปเปิ้ล

หัวนิปเปิ้ล

 • อัตราการไหลสูงสุดที่ 80 - 90 มิลลิลิตร/วินาที
 • ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง มีอายุการใช้งานนาน