ระบบน้ำ

ท่อนิปเปิ้ลและรางรองน้ำรูปตัว V

ท่อนิปเปิ้ลและรางรองน้ำรูปตัว V

ท่อนิปเปิ้ลและรางรองน้ำรูปตัว V

  • สามารถติดตั้งและทำงานร่วมกับระบบกรงอัตโนมัติ
  • ท่อนิปเปิ้ลใช้สำหรับติดตั้งหัวนิปเปิ้ลและลำเลียงน้ำ
  • รางรองน้ำติดตั้งเพื่อป้องกันน้ำหยดลงสู่พื้นโรงเรือน