การเลี้ยงไก่พันธ์ไข่

การเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ นอกจากเลี้ยงเพื่อเก็บไข่สำหรับรับประทานในครัวเรือนแล้ว การทำฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่เพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสร้างรายได้ได้อย่างน่าสนใจด้วย

ในไก่ไข่ 100 ตัว จะมีการออกไข่อยู่ราวๆ 85% หรือจะพูดกันง่ายๆว่า ไก่จะออกไข่วันละ 85 ฟอง โดยเฉลี่ยนั่นเอง ซึ่งนั่นก็มากเพียงพอที่จะบริโภคในครอบครัวแล้ว และถ้าหากมีเแหล่งจำหน่ายที่แน่นอนจะสร้างรายได้ในครัวเรือนได้อย่าสม่ำเสมอ

และเนื่องจากไก่สามารถฟักไข่ได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี จึงขายได้เงินอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งในประเทศไทยเราก็ยังนิยมบริโภคไข่ไก่ เพราะไข่ไก่จัดได้ว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูง อีกทั้งสามารถรับประทานได้อย่างเรียบง่าย เช่นต้ม ทอด ตุ๋นไข่ และยังสามารถแปรรูปไปเป็นขนมและรูปแบบอาหารอื่นๆอีกมากมาย ดังนั้นธุรกิจการเลี้ยงไก่ไข่นี้ยังคงเจริญเติบโตได้ดีในตลาดบ้านเรา

ต่ในการเลี้ยงไก่ไข่แบบเปิด สำหรับไก่ไข่อายุ 20 สัปดาห์ขึ้นไป จะต้องการพื้นที่ไนการเลี้ยงประมาณ 4 ตารางเมตร/ตัว ดังนั้นการเลี้ยงไก่ 100 ตัว อาจจะต้องใช้พื้นที่กว่า 400 ตารางเมตรกันเลยทีเดียว หรือถ้าหากเลี้ยงในโรงเรือนที่มี 2 ชั้น ก็อาจลดพื้นที่ในการเลี้ยงลงได้กว่าเท่าตัวเช่นกัน ดังนั้นการเลี้ยงแบบเปิดนี้จึงเหมาะแก่การเลี้ยงสำหรับรับประทานและสร้างรายได้พิเศษ

Read more