หมวด ระบบควบคุม <p>(ตู้ควบคุมระบบ)</p>

หมวด ระบบควบคุม

(ตู้ควบคุมระบบ)

ตู้ควบคุมระบบ

  • ควบคุมระบบการให้อาหาร
  • ควบคุมระบบแสงสว่างภายในโรงเรืยน
  • ควบคุมระบบระบายอากาศและความชื้นภายในโรงเรือน

Three Column Portfolio Post 2+555555

Three Column Portfolio Post 2+555555

ไซโลบรรจุอาหาร

  • ขนาดบรรจุตั้งแต่ 2.9 ถึง 33.9 ตัน
  • ชิ้นส่วนในการผลิตทำจากโลหะกัลป์วาไนซ์คุณภาพสูง
  • องศาความลาดเอียงเหมาะสมแก่การไหลออกของอาหาร

Three Column Portfolio Post 3
Three Column Portfolio Post 4
Three Column Portfolio Post 5
Three Column Portfolio Post 6