กรงไก่ไข่

กรงไก่ไข่

กรงไก่ไข่

  • กรงรูปแบบ A และ H
  • สามารถจัดรูปแบบวางสูงสุดถึง 4-5 ชั้น
  • สามารถจัดรูปแบบการวางได้ตามความเมหาะสมของลูกค้า