ไซโลบรรจุอาหาร

ไซโลบรรจุอาหาร

ไซโลบรรจุอาหาร

  • ขนาดบรรจุตั้งแต่ 2.9 ถึง 33.9 ตัน
  • ชิ้นส่วนในการผลิตทำจากโลหะกัลป์วาไนซ์คุณภาพสูง
  • องศาความลาดเอียงเหมาะสมแก่การไหลออกของอาหาร

เครื่องตรวจสอบน้ำหนักอาหาร

เครื่องตรวจสอบน้ำหนักอาหาร

เครื่องตรวจสอบน้ำหนักอาหาร

  • แม่นยำ รวดเร็ว ตรวจสอบย้อนกลับได้

ออเกอร์ลำเลียงอาหาร

ออเกอร์ลำเลียงอาหาร

ออเกอร์ลำเลียงอาหาร

  • ทำจากเหล็กคุณภาพสูง สามารถยืดหยุ่นและสปริงตัวได้
  • สามารถขับเคลื่อนได้โดยใช้มอเตอร์ชนิดสายพานและเกียร์
  • มีให้เลือกขนาด 75 , 90 และ 125 มิลลิเมตร

โซ่ลำเลียงอาหาร

โซ่ลำเลียงอาหาร

โซ่ลำเลียงอาหาร

  • สามารถติดตั้งและทำงานร่วมกับระบบกรงอัตโนมัติ
  • ช่วยควบคุมปริมาณอาหาร
  • ช่วยลดอัตราการสูญเสียและหกหล่นของอาหาร