ตัวกรองน้ำ

ตัวกรองน้ำ

ตัวกรองน้ำ

  • ช่วยป้องกันไม่ให้มีสิ่งเจือปนเข้าไปอุดตันหัวนิปเปิ้ล
  • มีระบบป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ำ

มิเตอร์น้ำ

มิเตอร์น้ำ

มิเตอร์น้ำ

  • วัดปริมาณการใช้น้ำ
  • แสดงค่าผ่านหน้าจออิเล็คทรอนิค

เครื่องผสมยาอัตโนมัติ

เครื่องผสมยาอัตโนมัติ

เครื่องผสมยาอัตโนมัติ

  • รองรับการผสมให้ยาสุกรผ่านระบบน้ำ

หัวนิปเปิ้ล

หัวนิปเปิ้ล

หัวนิปเปิ้ล

  • สำหรับให้น้ำหมูแบบอัตโนมัติ