บริษัท เอ็นซีพี พลาสติก จำกัด  ก่อตั้งโดยนายปรีชา ป้องพันธ์ เพื่อดำเนินกิจการขึ้นรูปพลาสติกเป็นอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ต่างๆ เช่นถาดบรรจุไข่ ถังอาหารไก่ ถ้วยน้ำไก่ ฯลฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
        ต่อมาบริษัทได้รับการเรียกร้องจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก จึงได้ขยายกิจการนำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ฟาร์มรวมถึงเครื่องมือการเลี้ยง สัตว์อย่างครบวงจรเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ด้วยประสบการณ์ในวงปศุสัตว์ที่มีมาอย่างยาวนานของทางผู้บริหารและความเชือในใจ การบริหาร จึงทำให้บริษัท เอ็นซีพี พลาสติก จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างรวดเร็ว 
        บริษัท เอ็นซีพี โปรดักส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีมากขึ้น เพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการผลิต จะทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ บริษัท เอ็นซีพี โปรดักส์ จำกัด จึงแยกมาดำเนินกิจการผลิตและจัดจำหน่ายพันธุ์สัตว์คุณภาพดีและได้มาตรฐาน ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบครัน