ระบบควบคุม

ตู้ควบคุมระบบหลัก

ตู้ควบคุมระบบหลัก

ตู้ควบคุมระบบหลัก

  • ระบบการให้อาหาร
  • ระบบลำเลียงไข่
  • ระบบระบายอากาศและความชื้นภายในโรงเรือน
  • ระบบแสงสว่างภายในโรงเรือน

พัดลม

พัดลม

ตู้ควบคุมระบบย่อย (พัดลม)

  • ควบคุมการทำงานของพัดลม

ลำเลียงไข่

ลำเลียงไข่

ตู้ควบคุมระบบย่อย (ลำเลียงไข่)

  • ควบคุมการทำงานของระบบลำเลียงและคัดแยกไข่

ลำเลียงมูลไก่

ลำเลียงมูลไก่

ตู้ควบคุมระบบย่อย (ลำเลียงมูลไก่)

  • ควบคุมการทำงานของระบบสายพานลำเลียงมูลไก่