โทร :  084-909-3524 

ติดต่อพนักงาน บริษัท เอ็นซีพี พลาสติก จำกัด

 
ผู้บริหาร บริษัท เอ็นซีพี พลาสติกจำกัด

นาย ปรีชา ป้องพันธ์

โทร : 084-909-3524

 อีเมล์ : Preecha@ncpproduct.com

..วิศวกรติดตั้งระบกรง

นาย อภิรักษ์ สมสวย

โทร : 096-637-6297

 อีเมล์ : Apiruk@ncpproduct.com

 

วิศวกรติดตั้งระบบไฟฟ้า

นาย อิสระพงษ์ ปนัดดา

โทร : 094-348-3276

 อีเมล์ : Isarapong@ncpproduct.com

 

Please use the form below to send us an email:
(required, at least 2 characters)
(required)
(optional)
(required)