ระบบน้ำ

ตัวกรองน้ำ

ตัวกรองน้ำ

ตัวกรองน้ำ

 • ช่วยป้องกันไม่ให้มีสิ่งเจือปนเข้าไปอุดตันหัวนิปเปิ้ล
 • มีระบบป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ำ

มิเตอร์น้ำ

มิเตอร์น้ำ

มิเตอร์น้ำ

 • วัดปริมาณการใช้น้ำ
 • แสดงค่าผ่านหน้าจออิเล็คทรอนิค

เครื่องผสมยาอัตโนมัติ

เครื่องผสมยาอัตโนมัติ

เครื่องผสมยาอัตโนมัติ

 • รองรับการผสมให้ยาไก่ผ่านระบบน้ำ
 • รองรับการผสมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำไก่กิน

เรกกูเลเตอร์

เรกกูเลเตอร์

เรกกูเลเตอร์

 • อุปกรณ์ช่วยควบคุมแรงดันน้ำในท่อนิปเปิ้ล
 • ใช้งานง่าย ควบคุมแรงดันคงที่และสม่ำเสมอ

ท่อนิปเปิ้ลและหัวนิปเปิ้ล

ท่อนิปเปิ้ลและหัวนิปเปิ้ล

ท่อนิปเปิ้ลและหัวนิปเปิ้ล

 • อัตราการไหลสูงสุดที่ 80 - 90 มิลลิลิตร / วินาที
 • รองรับอุปกรณ์ยึดจับเพื่อทำการแขวนและปรับระดับ

ถ้วยรองน้ำ

ถ้วยรองน้ำ

ถ้วยรองน้ำ

 • สามารถติดตั้งร่วมกับท่อนิปเปิ้ล
 • ช่วยป้องกันน้ำหยดลงพื้นโรงเรือน