การเลี้ยงไก่พันธ์ไข่

การเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ นอกจากเลี้ยงเพื่อเก็บไข่สำหรับรับประทานในครัวเรือนแล้ว การทำฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่เพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสร้างรายได้ได้อย่างน่าสนใจด้วย

ในไก่ไข่ 100 ตัว จะมีการออกไข่อยู่ราวๆ 85% หรือจะพูดกันง่ายๆว่า ไก่จะออกไข่วันละ 85 ฟอง โดยเฉลี่ยนั่นเอง ซึ่งนั่นก็มากเพียงพอที่จะบริโภคในครอบครัวแล้ว และถ้าหากมีเแหล่งจำหน่ายที่แน่นอนจะสร้างรายได้ในครัวเรือนได้อย่าสม่ำเสมอ

และเนื่องจากไก่สามารถฟักไข่ได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี จึงขายได้เงินอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งในประเทศไทยเราก็ยังนิยมบริโภคไข่ไก่ เพราะไข่ไก่จัดได้ว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูง อีกทั้งสามารถรับประทานได้อย่างเรียบง่าย เช่นต้ม ทอด ตุ๋นไข่ และยังสามารถแปรรูปไปเป็นขนมและรูปแบบอาหารอื่นๆอีกมากมาย ดังนั้นธุรกิจการเลี้ยงไก่ไข่นี้ยังคงเจริญเติบโตได้ดีในตลาดบ้านเรา

ต่ในการเลี้ยงไก่ไข่แบบเปิด สำหรับไก่ไข่อายุ 20 สัปดาห์ขึ้นไป จะต้องการพื้นที่ไนการเลี้ยงประมาณ 4 ตารางเมตร/ตัว ดังนั้นการเลี้ยงไก่ 100 ตัว อาจจะต้องใช้พื้นที่กว่า 400 ตารางเมตรกันเลยทีเดียว หรือถ้าหากเลี้ยงในโรงเรือนที่มี 2 ชั้น ก็อาจลดพื้นที่ในการเลี้ยงลงได้กว่าเท่าตัวเช่นกัน ดังนั้นการเลี้ยงแบบเปิดนี้จึงเหมาะแก่การเลี้ยงสำหรับรับประทานและสร้างรายได้พิเศษ

Read more

บทความ 3

blog-im-500x500

เมื่อพระอาทิตย์สาดแสงแรงกล้า เมื่อพายุมาเข้าฝัน บลาๆๆๆ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกัน และกัน เพื่อก้าวไกลสู่ดาวอังคาร.

มเติม เพิ่มเติมเพิ่มเติม เพิ่มเติมเพิ่มเติม เพิ่มเติมเพิ่มเติม เพิ่มเติมเพิ่มเติม เพิ่มเติมเพิ่มเติม เพิ่มเติมเพิ่มเติม เพิ่มเติมเพิ่มเติม เพิ่มเติมเพิ่มเติม เพิ่มเติมเพิ่มเติม เพิ่มเติมเพิ่มเติม เพิ่มเติมเพิ่มเติม เพิ่มเติมเพิ่มเติม เพิ่มเติมเพิ่มเติม เพิ่มเติมเพิ่มเติม เพิ่มเติมเพิ่มเติม เพิ่มเติมเพิ่มเติม เพิ่มเติมเพิ่มเติม เพิ่มเติมเพิ่มเติม เพิ่มเติมเพิ่มเติม เพิ่มเติมเพิ่มเติม เพิ่มเติมเพิ่มเติม เพิ่มเติม.

Read more

บทความ 2

blog-im-500x500ในทุกๆความต่าง ก็มีความเหมือน ในทุกผืนผ้าย่อมมีเส้นด้าย 1 รูเข็ม มี2หยัก.มเติม เพิ่มเติมเพิ่มเติม เพิ่มเติมเพิ่มเติม เพิ่มเติมเพิ่มเติม เพิ่มเติมเพิ่มเติม เพิ่มเติมเพิ่มเติม เพิ่มเติมเพิ่มเติม เพิ่มเติมเพิ่มเติม เพิ่มเติมเพิ่มเติม เพิ่มเติมเพิ่มเติม เพิ่มเติมเพิ่มเติม เพิ่มเติมเพิ่มเติม เพิ่มเติมเพิ่มเติม เพิ่มเติมเพิ่มเติม เพิ่มเติมเพิ่มเติม เพิ่มเติมเพิ่มเติม เพิ่มเติมเพิ่มเติม เพิ่มเติมเพิ่มเติม เพิ่มเติมเพิ่มเติม เพิ่มเติมเพิ่มเติม เพิ่มเติมเพิ่มเติม เพิ่มเติมเพิ่มเติม เพิ่มเติม.

Read more