มอเตอร์ขับเคลื่อน

มอเตอร์ขับเคลื่อน

มอเตอร์ขับเคลื่อน

 • ใช้สำหรับขับเคลื่อนออเกอร์ลำเลียงอาหาร
 • สั่งการทำงานด้วยตู้ควบคุมระบบอัตโนมัติ

มอเตอร์ขับเคลื่อน

มอเตอร์ขับเคลื่อน

มอเตอร์ขับเคลื่อน

 • ใช้สำหรับขับเคลื่อนพัดลม
 • สั่งการทำงานด้วยคู้ควบคุมระบบอัตโนมัติ

ไซโลบรรจุอาหาร

ไซโลบรรจุอาหาร

ไซโลบรรจุอาหาร

 • ขนาดบรรจุตั้งแต่ 2.9 ถึง 33.9 ตัน
 • ชิ้นส่วนในการผลิตทำจากโลหะกัลป์วาไนซ์คุณภาพสูง
 • องศาความลาดเอียงเหมาะสมแก่การไหลออกของอาหาร

เครื่องตรวจสอบน้ำหนักอาหาร

เครื่องตรวจสอบน้ำหนักอาหาร

เครื่องตรวจสอบน้ำหนักอาหาร

 • แม่นยำ รวดเร็ว ตรวจสอบย้อนกลับได้

ออเกอร์ลำเลียงอาหาร

ออเกอร์ลำเลียงอาหาร

ออเกอร์ลำเลียงอาหาร

 • ทำจากเหล็กคุณภาพสูง สามารถยืดหยุ่นและสปริงตัวได้
 • สามารถขับเคลื่อนได้โดยใช้มอเตอร์ชนิดสายพานและเกียร์
 • มีให้เลือกขนาด 75 , 90 และ 125 มิลลิเมตร

แพนอาหาร

แพนอาหาร

แพนอาหาร

 • แพนอาหารแบบ 5 แขน ใช้ได้ตั้งแต่ไก่เล็กจนถึงไก่โต
 • สามารถปรับระดับความสูงให้เหมาะสมกับไก่ได้อิสระ
 • มีแผ่นป้องกันการหกหล่นของอาหาร