มอเตอร์ขับเคลื่อน

มอเตอร์ขับเคลื่อน

มอเตอร์ขับเคลื่อน

 • ใช้สำหรับขับเคลื่อนออเกอร์ลำเลียงอาหาร
 • สั่งการทำงานด้วยตู้ควบคุมระบบอัตโนมัติ

มอเตอร์ขับเคลื่อน

มอเตอร์ขับเคลื่อน

มอเตอร์ขับเคลื่อน

 • ใช้สำหรับขับเคลื่อนพัดลม
 • สั่งการทำงานด้วยตู้ควบคุมระบบอัตโนมัติ

ตู้ควบคุมระบบ

ตู้ควบคุมระบบ

ตู้ควบคุมระบบ

 • ควบคุมระบบการให้อาหาร
 • ควบคุมระบบแสงสว่างภายในโรงเรือน
 • ควบคุมระบบระบายอากาศและความชื้นภายในโรงเรือน

กรงไก่ไข่

กรงไก่ไข่

กรงไก่ไข่

 • กรงรูปแบบ A และ H
 • สามารถจัดรูปแบบวางสูงสุดถึง 4-5 ชั้น
 • สามารถจัดรูปแบบการวางได้ตามความเมหาะสมของลูกค้า

ไซโลบรรจุอาหาร

ไซโลบรรจุอาหาร

ไซโลบรรจุอาหาร

 • ขนาดบรรจุตั้งแต่ 2.9 ถึง 33.9 ตัน
 • ชิ้นส่วนในการผลิตทำจากโลหะกัลป์วาไนซ์คุณภาพสูง
 • องศาความลาดเอียงเหมาะสมแก่การไหลออกของอาหาร

เครื่องตรวจสอบน้ำหนักอาหาร

เครื่องตรวจสอบน้ำหนักอาหาร

เครื่องตรวจสอบน้ำหนักอาหาร

 • แม่นยำ รวดเร็ว ตรวจสอบย้อนกลับได้